WŚRÓD PROGRAMÓW

Aktualności

Czy nie byłoby lepiej (skoro już o tym mowa) realizować reportaż o pracy tych ludzi, zaprosić ich do studia, aby opowiedzieli o sobie, o tym, czym dla.nich jest teatr. Można przy okazji za- | proponować im, aby w kręgu swych kolegów za­prezentowali jakiś fragment spektaklu. W takim przypadku innymi oczyma spojrzymy na -ich umiejętności…Dopóki wśród programów telewizyjnych domi- ! nować będą operetka i wodewil, pokazy zespołów amatorskich i schodzące z afisza spektakle drugo­rzędnych teatrów moskiewskich — mówienie o   poszukiwaniach przez nasz teatr , telewizyjny nowych, specyficznych, jemu tylko właściwych form jest przedwczesne.

Dodaj komentarz

Related Posts