RZADKIE UDOSTĘPNIENIE

Telewizja i my

Mam na myśli wcale znów nie tak rzadkie udostępnianie ekranu telewizyjnego uczestnikom ruchu amatorskiego, najrozmaitszym zespołom dramatycznym z takiego czy innego kołchozu, fa­bryki, instytutu. Cokolwiek byśmy powiedzieli, choćbyśmy z nie wiem jakim szacunkiem odno­sili się do owych ludzi i do ich sukcesów w pra­cy, trudno byłoby nam przeczyć, że w większości przypadków aktorzy-amatorzy grają gorzej niż aktorzy zawodowi. A kamera telewizyjna (co już ; mogliśmy nieraz obserwować) uwypukla, „wystawia niejako na pokaz” ich nieporadność.Telewizja bezwiednie wyświadcza idei ruchu amatorskiego niedźwiedzią przysługę, nie propa- ! guje tego ruchu, lecz go dyskredytuje.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana