TELEWIZYJNY OBIEKTYW

Aktualności

Telewizja narodziła się na naszych oczach.I     choć jest dopiero na etapie raczkowania, już teraz nie chce ograniczać się wyłącznie do roli dostarczania innych sztuk do naszych domów. Pragnie być samodzielna, pociąga ją codzienność życia. I dlatego widz, stykając się za pośrednic­twem małego ekranu z przejawami życia ukaza­nymi „na żywo” w jakiejkolwiek naturalnej for­mie, reaguje natychmiast wzrostem zainteresowa­nia.Obiektywowi telewizyjnemu potrzebny jest autentyzm życia. Życia z wszelkimi jego niespo­dziankami. Uwypukla nam ostro i atrakcyjnie to, co d z i e j e s i ę, co rodzi się na naszych oczach.Obiektyw telewizyjny jest w swej istocie kroni­karzem.

Dodaj komentarz

Related Posts