EFEKT UCZESTNICTWA

Aktualności

Czy widzieliście państwo kiedyś fragmenty me­czu piłki nożnej zarejestrowanego na taśmie fil­mowej? Dramatyczne sytuacje meczu, które stały się jednym. z „tematów” kroniki filmowej? Nie byliście na stadionie i nie wiecie, jaki, był prze­bieg gry, jaki jest wyńik meczu, zastąpiło was oko kamery, które spokojnie i beznamiętnie za­rejestrowało wszystkie szczegóły. I równie spo­kojnie będziecie obserwować sfilmowane fragmen­ty meczu w milczącej sali kinowej.A przed telewizorem?Tu wszyscy przemieniamy się w kibiców.Telewizor przekazuje to, co jest w sporcie naj­ważniejsze — dramatyzm chwili. I tu wszystko będzie interesujące, czy będzie to mecz piłki noż­nej, bieg przez płotki, czy też skoki do wody.

Dodaj komentarz

Related Posts