SZTUKA WYMAGA SZACUNKU

Telewizja i my

Wyprzedaż sztuki z r przeceny. Dumping; este­tyczny. Oto miara żarliwości, z jaką teraz rozpra­wia się o telewizji. Konkretne programy telewi­zyjne wini się o własne niezadowolenie, rozczaro­wanie. Narzekanie na telewizję, obwinianie jej o   takie czy inne konkretne niepowodzenia,’hur­tem,, awansem, w przekonaniu że człowiek „nie myli się”, stało się swojego rodzaju modą, oznaką „dobrego tonu”. Sztuka wymaga szacunku dla samej siebie. Sztu­ką żąda tego szacunku. W teatrze nie wpuszczają na widownię po trzecim dzwonku. W muzeach obowiązuje cisza. W bibliotece nie wolno kreślić jakichkolwiek uwag na marginesie książki — na­tychmiast narażamy się na przykre . kary. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana