STEREOTYP OFICJALNEJ ROZMOWY

Telewizja i my

W tym przypadku jestem po stronie włókniarki. Była skrępowana,w całym jej. zachowaniu wy­czuwało się napięcie. Po prostu nie – umiała być sobą przed kamerą. Nie jest to zjawisko wesołe. A jednak była’ prawdziwa.Oczywiście jestem również zwolennikiem słowa mówionego, w -telewizji,-gawędy, rozmowy. Nie bronię:tu kartki z tekstem, nie jestem zwolenni­kiem ściągaczki. Lecz postulat krytyki , pod adre­sem telewizji,.aby mówić, nie czytać — sam w sobie niczego jeszcze nie rozwiązuje. Może tylko spowodować zamianę jednych stereotypów zachowania się w studio, na drugie..: Stereotyp oficjalnej rozmowy zastąpiony zostanie stereoty­pem swobodnej wymiany zdań.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana