POJĘCIE SPECYFIKI

Aktualności

Prezenterka zaś w imię fałszywie pojętej specyfiki uczy/się cudzego tekstu na pamięć i. wciela się w nie-swoją rolę. Nie mu­szę chyba nikogo, specjalnie przekonywać,.. że w – danym przypadku jestem czytaniem, a nie za wypowiadaniem, z pamięci tekstu.Inny przykład. Mam na: myśli wywiad z włók- niarką'(w reportażu Nowe w Iwanowie). Dwie młode kobiety rozmawiają ze sobą w studio. Pro­wadząca nie trzyma. w ręku żadnej kartki,  mówi lekko i swobodnie, wyraźnie widoczne jest, że do swej rozmówczyni odnosi się z całą życzliwością. Zadaje pytania. Powinniśmy odnieść wrażenie, że rodzą się one w trakcie rozmowy. I w odpowiedzi na owe rzekomo wymyślone na poczekaniu, za­improwizowane pytania,’ włókniarka zaczyna po­woli, jąkając się, jakby nie mogąc zrozumieć tekstu, odczytywać z kartki z góry przygotowane odpowiedzi.

Dodaj komentarz

Related Posts