SPECJALIZACJA TALENTU

Aktualności

Nazwać to można „specjalizacją talentu”.Pozostawmy na razie skomplikowane zagadnie­nie gradacji tendencji wewnątrz samej sztuki te­lewizyjnego teatru. Jednak nikt nie ma wątpli­wości, że kierownik literacki owego teatru po­winien współpracować z określonym kręgiem pi­sarzy.Upłynie jeszcze trochę czasu, nie tak znów spo­ro, jak sądzę, i zaczniemy mówić: „To jest uro­dzony dramatopisarz telewizyjny”, jak dziś mó­wimy: „Urodzony scenarzysta filmowy”. „Co robić, urodził się, aby pisać dla telewizji. To dar boży. Ma to od Boga” — powiemy, wcale się nie dziwiąc zapominając, że jeszcze dwadzieścia lat temu nikt o telewizji nawet nie słyszał. 

Dodaj komentarz

Related Posts