PRAWO ŻYCIA

Telewizja i my

Takie jest prawo życia. Podaż rodzi się z czasem, z czasem rodzi sięi    popyt. Istnieje telewizja, sądzone jej jest stać się sztuką — będą i jej artyści.Kto więc położy podwaliny pod telewizję przez wielkie T?Jestem przekonany, że przyszłość telewizji jako sztuki nie zacznie się jednak od literatury. Niech wybaczą mi to koledzy dramatopisarze! Podwali­ny, moim zdaniem, położy reżyser.Nawiasem mówiąc, można udowodnić również coś wręcz przeciwnego. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana