SALA TEATRALNA Z DZIEĆMI

Aktualności

Jeszcze jeden przykład podpowiedzi emocjonal­nej, która w sposób nieoczekiwany; stała się bro­nią wymierzoną przeciw jej organizatorom. Jed­nocześnie stanie się ona pretekstem-do rozważań nad następną kwestią.Sala teatralna przepełniona dziećmi. Kamery pokazują’nam ich twarze. Wiadomo, że dzieci’są niezwykle krytyczne. Mimo woli widz telewizyjny zaczyna patrzeć na scenę ich oczyma.Program prowadzi pisarz Lew Kassil. Zapowia­da on występ innego pisarza, Anatola Aleksina. Czyni to bardzo podniośle nie szczędząc koledze komplementów, czym pragnie . podnieść nastrój sali. Pojawia, się wreszcie zapowiedziany pisarz, który natychmiast rewanżuje się komplementami Kassilowi. 

Dodaj komentarz

Related Posts