PATETYCZNE PODSUMOWANIE

Aktualności

Patetyczne podsumowanie — to jedna z bar­dziej rozpowszechnionych form podpowiedzi emo­cjonalnej. Wspominałem już o reportażu Nowe w Iwanowie. Bywają w telewizji reportaże udane :nieudane. Ten był nieudany. Włókniarze Iwa­nowa zaproszeni do studia czuli się tam bardzo nieswojo, przypominali ludzi, którzy przygotowują się do pamiątkowego zdjęcia grupowego. Na pytania odpowiadali, monosylabami, albo odczytywali z kartki jakiś niewiele mówiący tekst. Nie została zawiązana więź  emocjonalna między nimi a ludźmi sprzed telewizorów. I mimo wszyst­ko – ria zakończenie tego nieudanego programu prezenterzy radosnymi głosami oznajmiali: „Na spotkaniu: z włókniarzami – Iwanowa dowiedzie­liśmy się o nich wiele nowego!” 

Dodaj komentarz

Related Posts