POŁĄCZENIE PROBLEMÓW

Aktualności

Otworzyliśmy przed telewizją drzwi naszego do­mu, jak gdyby wprowadziliśmy ją do swojej ro­dziny, mamy więc prawo stawiać jej określone wymagania, także te, aby była zgodna z kodeksem moralnym. ’  W ten sposób: problematyka estetyczna łączy się w telewizji z problematyką moralną. Jest to jedna z najbardziej interesujących właściwości (i jakże mało przebadana przez krytykę) telewizji.Demókratyzm. Symplifikacja. Maksymalna improwizacyjność. Oto cechy, które chciałoby się przede wszystkim wymienić. Demokratyzm? Tak. Wieczorowa suknia, wy­dekoltowane ramiona, biżuteria nie rażą na sali koncertowej’— tu jednak wydaje się to nie tylko zbędne, ale , stanowi przeszkodę w nawiązaniu kontaktu z aktorką. 

Dodaj komentarz

Related Posts