DYSTANS ZAUFANIA

Telewizja i my

Tutaj bowiem na usługach etyki jest estetyka. Ekran zamyka ramą pewien fragment rzeczywi­stości ,  odcina go od reszty. Rzeczywistość rzucona na ekran jest zorganizowana pod względem este­tycznym (w większym’ lub mniejszym stopniu oczywiście). Czyż już samo to nie określa pod wieloma względami naszego stosunku do rzeczy oglądanych?  Nawiasem mówiąc’ powiedziałem tu w kilku słowach o tym, co stanowić będzie temat na­stępnej pogawędki mojej książki.Istotne-znaczenie; wydaje mi się, ma również szczególny charakter kontaktów telewizyjnych. Maksymalne zbliżenie do widza przekształca się niejako w akt wzajemnego zaufania. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana