OGÓLNA UWAGA

Telewizja i my

Nadawany jest wodewil. Staroświecki wodewil, możliwe, że sam w sobie i zacny, miły, wzruszający, lecz okrutny ekran telewizyjny od­biera mu cały wdzięk. Albo operetka — zdawało­by się, że tej gotowi jesteśmy słuchać zawsze. Tak, możliwe, że nie należy się mądrzyć, nie na­leży eksperymentować, lecz po prostu częściej na­dawać operetki. I publiczność, jak to się zwykło mówić w takich przypadkach, „zostanie zdobyta”.Nawiasem mówiąc, rzecz nie polega w tym wypadku na gatunku — ale na stylu.Jedną uwagę ogólniejszą dotyczącą repertuaru chciałbym tu jednak uczynić.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana