ODNIESIONE WRAŻENIE

Telewizja i my

Tutaj bowiem odnoszę wraże­nie, jakby poprzez telewizor aktywizował się mój stosunek do tego, co widzę, jestem nie­jako wciągany w akcję tego, co dzieje się w studio.Do studia zaproszono dwie drużyny. Z dwóch zakładów pracy. Drużyny rozmieszczono na ustawionych naprzeciw siebie trybunach. Zabawę pro­wadzi Walentyna Leontiewa. Na samym początku próbuje zdopingować przedstawicieli swoich dru­żyn. Konkurs polega na wykonywaniu najprost­szych zadań, jak na przykład, odważenie dziesię­ciu dekagramów kiełbasy czy pół kilograma po­marańczy. Oto widzimy, jak młody człowiek-w okularach ; nieporadnie kroi wędlinę. 

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana