KOMPOZYCJA KADRU

Aktualności

Spowszedniały pejzaż niespo­dziewanie nabiera nowego znaczenia. Zaskakuje pięknem. Rama odświeża i aktywizuje nasz od­biór, przekształca rzeczywistość w przedmiot obserwacji, w widowisko, pozwala spojrzeć na życie jak gdyby z boku. Stwarza coś, co zwykło się nazywać magią rampy, magią sztuki.Spontanicznie czy też z woli operatora i reży­sera (powróćmy do telewizji) powstaje „kompo­zycja kadru”, wzspółzależność artystyczna między poszczególnymi elementami. Organizacja rzeczy­wistości pod względem estetycznym, podkreślenie akcentów, co stanowi w ostatecznym rezultacie odzwierciedlenie naszego stosunku właśnie do owej rzeczywistości.

Dodaj komentarz

Related Posts