CZY TELEWIZJA JEST SZTUKĄ?

Aktualności

A więc program z festiwalu moskiewskiego sta­nowił szczytowe osiągnięcie telewizji dokumen­talnej. A może był to właśnie zalążek telewizji jako sztuki? I właśnie w dokumencie, rejestracji nie przetworzonej rzeczywistości, a więc w tym, co jest niedostępne zarówno dla filmu, jak lite­ratury, w owej zdolności podniesienia do rangi sztuki życia chwytanego na gorąco leży przyszłość telewizji.Czy też telewizja musi zrobić jeszcze następny krok?.:Krok. prowadzący od prawdy faktu do prawdy obrazu, od dziennikarstwa do sztuki?

Dodaj komentarz

Related Posts