EMOCJONALNY BILANS

Aktualności

A więc po sporządzeniu bilansu emocjonalnego „strat”, i „zysków” widza, który postanowił za­znajomić się z nową (przepraszam starą — no­wych przecież nie pokazują) sztuką teatralną na ekranie telewizora, możemy z * dość dużym praw­dopodobieństwem określić typ spektakli teatral­nych, które tracą lub zyskują przy transmisji te­lewizyjnej. Wszystko zależy tutaj od owego specy­ficznego skoncentrowanego rodzaju percepcji.Albo inaczej: kiedy i w jakich przypadkach te­lewizja wchodzi we współzależność ze sztuką sce­niczną, odsłania nam. swe powinowactwo z nią, a w jakich w sposób niezaangażowany świadczy tylko teatrowi usługi, pozostając wyłącznie tech­nicznym środkiem przekazu.Lecz spójrzmy na ekran.

Dodaj komentarz

Related Posts