EMOCJONALNY BILANS

Telewizja i my

A więc po sporządzeniu bilansu emocjonalnego „strat”, i „zysków” widza, który postanowił za­znajomić się z nową (przepraszam starą — no­wych przecież nie pokazują) sztuką teatralną na ekranie telewizora, możemy z * dość dużym praw­dopodobieństwem określić typ spektakli teatral­nych, które tracą lub zyskują przy transmisji te­lewizyjnej. Wszystko zależy tutaj od owego specy­ficznego skoncentrowanego rodzaju percepcji.Albo inaczej: kiedy i w jakich przypadkach te­lewizja wchodzi we współzależność ze sztuką sce­niczną, odsłania nam. swe powinowactwo z nią, a w jakich w sposób niezaangażowany świadczy tylko teatrowi usługi, pozostając wyłącznie tech­nicznym środkiem przekazu.Lecz spójrzmy na ekran.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana