DAR ZACHOWANIA SIĘ

Telewizja i my

Dar swobodnego zachowania się — oto cecha, którą posiada Czu­kowski. Nie mówiąc już o jego talencie prowa­dzenia rozmowy z dziećmi, umiejętności znajdo­wania z nimi wspólnego języka, podporządkowy­waniu ich sobie.    Potem mogliśmy obserwować, jak na ekranie toczyła się po prostu rozmowa. Rozmowa pisarza ze swymi małymi czytelnikami! I to właśnie mia­ło być tematem programu! Czukowski recytował swoje wiersze, dzieci pod­powiadały mu, poprawiały go. Niemożność prze­widzenia tego, co za chwilę nastąpi, zdominowała program. Wyczuwało się we wszystkim improwi­zację.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana