DAR ZACHOWANIA SIĘ

Aktualności

Dar swobodnego zachowania się — oto cecha, którą posiada Czu­kowski. Nie mówiąc już o jego talencie prowa­dzenia rozmowy z dziećmi, umiejętności znajdo­wania z nimi wspólnego języka, podporządkowy­waniu ich sobie.    Potem mogliśmy obserwować, jak na ekranie toczyła się po prostu rozmowa. Rozmowa pisarza ze swymi małymi czytelnikami! I to właśnie mia­ło być tematem programu! Czukowski recytował swoje wiersze, dzieci pod­powiadały mu, poprawiały go. Niemożność prze­widzenia tego, co za chwilę nastąpi, zdominowała program. Wyczuwało się we wszystkim improwi­zację.

Dodaj komentarz

Related Posts