ZYSKI I STRATY

Aktualności

Przeprowadźmy bilans strat i zy­sków.Po stronie strat: pozbawieni są atmosfery odświętności i pod- niosłości, która nierozerwalnie związana jest z przebywaniem w teatrze;   pozbawieni są poczucia wspólnoty, łączności z widzami siedzącymi w sali (częściowo rekom­pensuje to gwar widowni, owacje, śmiech, a więc wszystko to, co dla widza telewizyjnego wyławia mikrofon).Na marginesie chciałbym tu zwrócić uwagę na to, że. oglądanie programu telewizyjnego same­mu w pustym pokoju jest jak gdyby mniej in­teresujące niż oglądanie w grupie, wówczas gdy przed telewizorem zebrało się kilka osób. 

Dodaj komentarz

Related Posts