GRUPA DZIENNIKARZY

Aktualności

Grupa dziennikarzy specjalistów od spraw mię­dzynarodowych udaje się _więc do fabryki. Robot­nicy zadają im pytania na które dziennikarze od­powiadają. Wydawać by się mogło, że jest to krok w kierunku nowych form podawania publicystyki. Lecz nie minęły jeszcze pierwsze minuty progra­mu, a już widzowie zorientowali się, że pytania rozdzielono wśród uczestników wcześniej, ustalona została kolejność ich zadawania, nie. mówiąc o  tym, że i odpowiedzi zostały uprzednio napisa­ne i wyuczone na pamięć. Siedzicie robotników, którzy uprzejmie zgodzili się wziąć udział w tym programie i teraz udają zainteresowanie tym, o    czym mowa. 

Dodaj komentarz

Related Posts