Gartner - grywalizacjaWedług Gartnera, zły lub niewłaściwy projekt wpływa niekorzystnie na jakość i skuteczność przedsięwzięcia grywalizacyjnego i stanowi dla niego duże zagrożenie, będąc jedną z najważniejszych przyczyn niepowodzenia inicjatyw grywalizacyjnych w biznesie. To dlatego do 2014 roku około 80% obecnych grywalizacyjnych wdrożeń nie spełni wyznaczonych celów biznesowych.

Brian Burke, zastępca prezesa w Gartnerze, stwierdził stanowczo: ?Słaby projekt jest jednym z kluczowych niedociągnięć wielu grywalizacyjnych inicjatyw realizowanych obecnie.? Według Burke?a, zastosowania grywalizacyjne zawodzą, ponieważ nie są skupione na rywalizacji i współpracy uczestników projektów, a jedynie koncentrują się na oczywistej mechanice gry, takiej jak punkty, odznaki i tablice najlepszych osiągnięć. ?Organizacje idą na łatwiznę, fiksując się na zwyczajnym liczeniu punktów, przyznawaniu odznak niemających znaczenia za aktywność i na tworzeniu grywalizacyjnych zastosowań które po prostu nie są zachęcające dla danej docelowej grupy. Niektóre organizacje już teraz zaczynają odrzucać słabo zaprojektowane zastosowania grywalizacyjne?, oznajmił Burke.

Zdaniem Gartnera, prawdziwym wyzwaniem jest zaprojektowanie skoncentrowanych wokół graczy zastosowań, dla których pierwszorzędne są system motywacyjny i system nagradzania, służące do całkowitego zaangażowania użytkowników grywalizacyjnego systemu.