film - grywalizacja

rgbstock.com / xymonau

Zgodnie z szacunkami zamieszczonymi na portalu Interaktywnie.com wydatki na wideo w Internecie osiągną w Polsce w 2014 r. ok. 202,5 mln PLN*. Zapytani przez portal eksperci uważają, że jest to jedna z najdynamiczniej rozwijających się form reklamy i – w związku z tym – w tym roku wzrośnie zainteresowanie internetowymi reklamami wideo.

Wiodącymi trendami w tej dziedzinie mają być w 2014 r.: przekaz dostosowany do wąskiego grona odbiorców,  łączenie tradycyjnych treści audio-wideo z innowacyjnymi projektami i nacisk na tworzenie treści wysokiej jakości.

* średnia uzyskana na podstawie prognoz ekspertów


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl