Sergio Jiménez Arenas - grywalizacjaJakie są podstawowe zasady grywalizacji? Jakie są typowe błędy, które firmy popełniają, próbując wdrożyć u siebie rozwiązania grywalizacyjne i jak mogą ich uniknąć?

Moim zdaniem, najczęściej popełniane są dwa podstawowe błędy.

Po pierwsze, w wielu przypadkach ludzie myślą, że wystarczy po prostu zastosować punkty, odznaki, czy rankingi i grywalizacja działa niezależnie od specyfiki wymagań obszaru, w którym ma mieć zastosowanie. Osobiście jestem przekonany, iż w przypadku gier jest wiele innych elementów, które czynią je zabawnymi i wciągającymi. Tym samym powyższe myślenie może się sprawdzać, ale tylko w przypadku nielicznych projektów, a nie w odniesieniu do większości. Jeśli spojrzymy na największe hity pośród gier wideo i przeanalizujemy je, zobaczymy, że byłyby wielkimi przebojami, nawet jeśli by usunięto z nich punkty, odznaki i rankingi. Aby zrozumieć co sprawia, że gra odnosi sukces, należy zrobić z grywalizacji nową dyscyplinę, mającą własne metody badawcze, dobre praktyki i wyniki.

Drugim najczęstszym błędem jest myślenie o grywalizacji wyłącznie jak o narzędziu biznesowym,  służącym jedynie osiągnięciu celów firmy. Jednakże, jeśli naprawdę chcemy zaangażowania uczestników w średnim i długim okresie, to musimy uwzględniać w naszych produktach, usługach i procesach także cele klientów. To właśnie jest podstawą naszej architektury grywalizacyjnej. Stawianie celów biznesowych na równi z celami użytkowników jest kluczowym aspektem grywalizacji, który zapewni nam uzyskanie pożądanych rezultatów.

Jak przewidujesz, jak grywalizacja będzie zmieniać się w przyszłości?

Mamy do czynienia z trendem, w którym najlepsze jest ciągle przed nami. Obecnie grywalizacja budzi wiele oczekiwań praktycznie w każdej branży. Prawda jednak jest taka, że ?? musimy cały czas jeszcze analizować poszczególne przypadki i wdrożenia tych mechanizmów, aby móc osiągać pożądane wyniki. Bez żadnych wątpliwości wierzę jednak w ten trend – osobiście doświadczyłem wspaniałych wyników w projektach, w których zastosowano grywalizację. W przyszłości trend ten będzie się jeszcze umacniał, aż w końcu techniki grywalizacyjne staną się całkowicie transparentne i będą znajdowały zastosowanie w projektowaniu interfejsów z użytkownikami w licznych projektach. Jestem przekonany, że będzie to prowadzić do powstawania nowych modeli biznesowych i produktów, o których wszyscy będą w najbliższych latach mówić.


Sergio Jiménez Arenas
Założyciel i wydawca „Game Marketing”. Współtwórca Gamification World Congress. Projektant grywalizacyjny, autor i spiker. Ambasador Juegaterapii.
Ma duże doświadczenie w zagadnieniach grywalizacyjnych, dzięki współpracy z liderami stosowania tego typu rozwiązań. Współpracuje z uczelniami wyższymi, zachęcając je do wprowadzania grywalizacji do ich oferty edukacyjnej. Jest popularyzatorem grywalizacji i zagadnień z nią związanych oraz liderem  opinii w tej dziedzinie (jak również w kwestiach zaangażowania i strategii cyfrowych).