ZJEDNOCZENIE

Aktualności

Entuzjazm? Wszy­stkich jednoczy młodość? Rzeczywiście młodzież dziś jest gospodarzem miasta. Wydaje się, że „średni wiek” mieszkańców Moskwy obniżył się co najmniej o dziesięć lat… Zburzony został z góry ustalony porządek im­prezy, naruszony został scenariusz programu. Przekroczone zostały wszelkie bariery. Do głosu doszła natchniona — w skali całego miasta — im­prowizacja. I ludzie, którzy zasiedli przed swoimi telewizorami czują się współuczestnikami tego, co teraz w danym momencie dzieje się na ulicy. Zo­stali wciągnięci w krąg wydarzeń. 

Dodaj komentarz

Related Posts