W GŁUPIEJ SYTUACJI

Aktualności

Służalczość owa sta­wia w głupiej sytuacji samego Petrosjana (wy^. raźnie widzimy, że czuje się nieswojo) i jest poni­żająca dla widzów — przecież przedstawiciel tele­wizji przeprowadza wywiad z arcymistrzem w ich imieniu.Nie można przed kamerą opowiadać o swoim spotkaniu z piłkarzem Igorem Netto (gorącym en­tuzjastą Petrosjana) w następujący sposób: „Gdy rozmawiałem z Igorem, powiedziałem mu, słuchają stary…” Tu nieodzowny jest takt, skromność, koniczność — i wszelka nonszalancja jest nie-iia’ miejscu, wygląda fałszywie, a dla widzów jest wręcz obraźliwa.     Nie pisałbym zapewne tak ostro o tym dzien­nikarzu, gdybym nie zastrzegł: sobie poprzednio prawa do wypowiedzenia ogólnych uwag krytycz-> nych. Rzecz nie polega na braku taktu tego cży’ innego-sprawozdawcy telewizyjnego. 

Dodaj komentarz

Related Posts