UKAZYWANIE TYPÓW

Telewizja i my

A może właśnie przez ukazywanie takich typów ludzkich (tak w pro­gramach dokumentalnych, jak teatralnych) tele­wizja osiągnie kiedyś rangę sztuki?Lecz w każdym przypadku wchłanianie przez sztukę rzeczywistości (już w zwykłym tego słowa znaczeniu) to sprawa równie istotna dla teatru, filmu jak telewizji. Może należy sformułować to inaczej. Kamera telewizyjna w sposób niespo­dziewany dla nas samych, w sposób szczególnie ostry unaocznia nam archaizm języka innych sztuk. Należy poszukiwać. Należy przeprowadzać eks­perymenty. Potrzebni są zdolni i oczywiście mło­dzi ludzie — przecież film też stworzyli ludzie obdarzeni talentem.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana