TYLKO TELEWIZOR

Telewizja i my

Jednocześnie przeżywają to samo, co przeżywają wszyscy uczestnicy festiwalu, a więc ci, którzy idą ulicami, znajdują się na stadionach. Wszystkich jednoczy wspólne wzruszenie, powszechne zaangażowanie. Wszyscy bierzemy udział w festiwalu moskiew­skim!Upłynęło trochę czasu i pojawiły się filmy o  Festiwalu. Barwne, trzymające w napięciu dzię­ki umiejętnemu montażowi z komentarzem pełnym poetyckich przenośni. Wzruszają nas one na swój sposób. Lecz nie dają nam bezpośredniego, żywe­go i niepowtarzalnego przeżycia chwili — po­wiedzmy to jeszcze raz — przeżycia uczestni­ków wydarzenia, Takie przeżycie mógł. dać tylko telewizor.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana