SZCZEROŚĆ ABSOLUTNA

Aktualności

I   znów coś tu nie grało! Młodzi ludzie absolut­nie szczerze – (w co nie wątpię) opowiadali o so­bie. Jednak my, telewidzowie, odnosiliśmy wra­żenie, że tkwi tu jakaś niezręczność.Oto jak niebezpieczne mogą być obiektywy ka­mer telewizyjnych. Zgadzam się, że nie ma dla telewizji nic bar­dziej frapującego niż improwizacja w jakiejkol­wiek formie. Lecz, powtarzam to raz jeszcze — improwizacja martwa, wyreżyserowana jest nie do przyjęcia. Jest tylko improwizacją jako „for­ma prezentacji”. 

Dodaj komentarz

Related Posts