STARE KINO

Aktualności

Sta­re kino  powinno na stałe zadomowić się na na­szych ekranach. Pamiętam, że z największym en­tuzjazmem przyjęli widzowie pokazy filmów Cha­plina, włoskich neorealistów czy cykl wykładów o  sztuce. filmowej ilustrowany odpowiednim ma­teriałem -archiwalnym ukazującym środki wyra­zowe filmu. Podobają się widzom również teleturnieje po­święcone sprawom filmu. Można puścić wodze fan­tazji i założyć, że ujrzymy tego rodzaju ąuizy po­święcone wielkim aktorom,. reżyserom, operato­rom.Inna rzecz, że domowy ekran jest rzeczywiście ekranem domowym i powinno realizować się filmy specjalnie z-myślą o nim. Nowela filmowa, reportaż — wszystko to, na’co nie pójdziemy do kina, z przyjemnością będziemy oglądać w domu.

Dodaj komentarz

Related Posts