PRZED WYŚWIETLENIEM FILMU

Telewizja i my

Dro­dzy koledzy, pozwólcie, że w imieniu…” donośnym głosikiem zapowiada dziewczynka w pionierskiej chustce wystąpienie chóru dziecięcego. Kiedy in­dziej dzieci w wieku dziesięciu lat prowadzą „wdzięcząc się” konferansjerkę. Biedactwa, już się uczą odgrywać naturalność!A teraz inny przykład.Przed wyświetleniem filmu Ludzie na moście widzom telewizyjnym przedstawiono twórców fil­mu. Widzimy aktorkę w wieczorowej sukni z du­żym dekoltem, na ramionach zarzucony ma szal, w uszach wspaniałe kolczyki. „Starałam się stwo­rzyć postać zwykłej robotnicy” — opowiada o swej pracy…     

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana