PRAWDZIWOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ

Aktualności

Rysunki po­wstają na naszych oczach — kilka kresek i już gotowy jest ptaszek czy jakieś inne zwierzątko.I ja gotów jestem zająć miejsce Buratina, aby jak on zachwycać, się rysunkami swego rozmówcy dając temu wyraz klaskaniem rąk…Prawdziwość i bezpośredniość procesu twórcze­go — oto co stanowi o komunikatywności i atrak­cyjności tego programu, stanowi o jego potrze­bie.Artysta rysuje nie dla nas. Czyni to dla swego partnera, Buratina. Są tak zaabsorbowani sobą, tak zajęci rysunkami, że nie zwracają najmniej­szej uwagi na to, że ludzie oglądają ich na ekra­nie.

Dodaj komentarz

Related Posts