PRAWDZIWOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ

Telewizja i my

Rysunki po­wstają na naszych oczach — kilka kresek i już gotowy jest ptaszek czy jakieś inne zwierzątko.I ja gotów jestem zająć miejsce Buratina, aby jak on zachwycać, się rysunkami swego rozmówcy dając temu wyraz klaskaniem rąk…Prawdziwość i bezpośredniość procesu twórcze­go — oto co stanowi o komunikatywności i atrak­cyjności tego programu, stanowi o jego potrze­bie.Artysta rysuje nie dla nas. Czyni to dla swego partnera, Buratina. Są tak zaabsorbowani sobą, tak zajęci rysunkami, że nie zwracają najmniej­szej uwagi na to, że ludzie oglądają ich na ekra­nie.

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana