OPANOWANIE MAGIĄ

Aktualności

Lecz niech tylko ktoś wspomniał choćby o wyłączeniu telewi­zora, natychmiast ktoś inny argumentował z filo­zoficzną powagą:/,,A jeśli później będzie , coś cie­kawego?” Obawiając’się opuszczenia czegoś i,naj­bardziej interesującego, .może nawet sensacyjne­go”, wszyscy milkli. 'Magia darmowego „widowi­ska” opanowywała nas bez reszty.A czas płynął. Telewizor włączaliśmy  co wie­czór i grał bez przerwy. Oczywiście ‘ życie rodzin­ne nie mogło być całkowicie zdezorganizowane, należało przecież coś zrobić w domu, porozmawiać z przyjaciółmi przez telefon czy w końcu zjeść kolację. Nikt jednak jak poprzednio nie ważył się wyciągnąć ręki, aby. go wyłączyć, i do starego argumentu —- oczekiwania na coś interesujące­go — doszedł nowy. Już nie brzmiał tak roman­tycznie:     Staraj się nie zwracać na telewizor uwagi!

Dodaj komentarz

Related Posts