NIC PRZECIWKO

Aktualności

Nie mam nic przeciwko temu, aby poeta Ostro­wo jv występował w imieniu przeszłych pokoleń. Jest to : prawem każdego poety i odbierać mu go nie można.. Jestem: nawet skłonny uwierzyć że poeta Ostrowoj jest do tego upoważniony. Tylko nie należało nas o tym uprzedzać w słowie wstęp­nym, a należało po prostu oddać głos poezji.Chciałoby ^ się zawołać: „Spokojniej, panowie! Nie uprzedzajcie faktów! Pozwólcie nam samym ocenić muzykę znanego kompozytora i wiersze poety Ostro woja! Nie musicie nam niczego su­gerować! Nie musicie nam podpowiadać, jak ma­my reagować!” Pozostajemy obojętni wobec rozniecania „na siłę” entuzjazmu do aktora, pisarza,- kompozytora. Nie żywimy wobec nich uczuć wzajemnych, wów­czas gdy zwracają się do nas w sposób familiarny. W ogóle nie istnieją żadne reguły reakcji emo­cjonalnych.

Dodaj komentarz

Related Posts