KOLEJNE WRAŻENIE

Aktualności

’Drugie wrażenie też jeszcze nie wiąże się z „za­gadnieniami moralnymi”. Po prostu dziennikarz zachowuje się przed kamerą w sposób zbyt egzal­towany. „Nie rozumiem, po co — myśli sobie widz mimo woli —’ prowadzący tak się popisuje przed kamerą?”. …Wreszcie jednak pojmuje istotę rze­czy— nie jest to popis dla popisu, lecz popis przed Petrosjanem!Oczywiście jakież to proste! Że też nie odkry­liśmy tego wcześniej! Za potokiem słów, za spe­cjalnie eksponowaną swobodą zachowania kryje się’ uniżoność — (sąsiedztwo dziwne, lecz w pełni prawidłowe!). Pytania nie są po prostu pytania­mi, lecz zamaskowanymi komplementami. I w ogó- le’jest coś służalczego w całym tonie rozmowy z’ arcymistrzem szachowym. 

Dodaj komentarz

Related Posts