DOMENA EKRANU

Telewizja i my

Domeną ekranu telewizyjnego jest realizm, nie znosi on umowności. To co się dzieje na małym ekranie, dzieje się w naszym pokoju, stanowi tyl­ko ciąg dalszy tamtego. Dzięki kamerze telewi­zyjnej widz może zbliżyć się do aktora. Między widownią i sceną teatru telewizyjnego nie ma dy­stansu, nie ma rampy. Tu mamy do czynienia moim zdaniem z czymś odwrotnym niż w przy­padku telewizji dokumentalnej. Tam obiektyw te­lewizyjny ujmował w ramę strumień życia, stwa­rzał rampę. Tu — burzy rampę teatralną, propo­nując, abyśmy traktowali zjawisko siztuki jak zjawisko z rzeczywistości. Nadaje charakter do­kumentalny temu, co widzimy

Dodaj komentarz

Related Posts

Telewizja i my

TELEWIZYJNA TECHNIKA

Telewizyjna technika poszła naprzód. Wi­doczny jest zawodowy kunszt operatorów —por­trecistów: oto na . całym ekranie widzimy 'twarz rzeźbiarza Konienkowa, twarz monumentalną, wzruszającą, niezapomnianą; oto zasłuchana