DEMONSTROWANE W TELEWIZJI

Aktualności

Lecz teraz mówić będę o czym innym.W owej „dostawie do domu”-dopatrywać, się należy jedynej: bodajże zalety telewizji w zesta­wieniu z filmem (będę-miał mimo wszystko na uwadze film). Straciliśmy ostrość obrazu, straci­liśmy kolor (co. prawda przy dzisiejszym stanie technicznym filmu kolorowego.nie ma czego ża­łować).Wygraliśmy na wygodzie. I to . wszystko.A więc wszystko jest jasne. W telewizji demonstrowane są . i powinny być demonstrowane’ filmy. Należy tylko pokazywać więcej filmów wartych tego, aby. oglądały je mi­liony ludzi. Może częściej i przy różnych okazjach należałoby korzystać z archiwów filmowych. 

Dodaj komentarz

Related Posts