wlasne przedsiebiorstwo

Blisko co czwarta polska przedsiębiorczyni osiąga przychód 10-20 tys. zł

Biznes

Z najnowszego raportu „Bizneswoman Roku: zarobki i motywacje polskich przedsiębiorczyń” wynika, że najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy jest elastyczność czasu i miejsca pracy. Zaraz za nią ankietowane wymieniały pragnienie niezależności oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego. Polskie przedsiębiorczynie nie unikają inwestycji w cyfryzację swoich firm i w narzędzia internetowe – jedynie 15,6 proc. respondentek ich nie używa i nie planuje tego zmieniać.

Co siódma polska przedsiębiorczyni zarabia powyżej 20 tys. zł.

Wyniki badania przeprowadzonego przy okazji 14. edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku pokazują, że 1/3 polskich przedsiębiorczyń osiąga miesięczny przychód między 5 a 10 tys. zł, a ponad 23 proc. w granicach 10-20 tys. zł. Co siódma ankietowana prowadząca firmę zarabia powyżej 20 tys. zł. Połowa badanych deklaruje, że obecnie przychody ich firmy są większe niż w poprzednich latach, a w przypadku co dziesiątej ankietowanej nie uległy one zmianie. W badaniu przeprowadzonym rok temu wzrost zarobków deklarował mniejszy odsetek respondentek, bo 42,7 proc. badanych.

Uczestniczki badania, które zadeklarowały chęć prowadzenia swojego biznesu, zostały zapytane także o to, jaki zarobek po odprowadzeniu podatków satysfakcjonowałby je jako prezeski własnej firmy. Blisko co trzecia z nich (29,8 proc.) deklarowała przedział 10-15 tys. zł, co czwarta – między 6 a 10 tys. zł, a co szósta – pomiędzy 15 a 20 tys. zł.

Aż 42 proc. polskich przedsiębiorczyń spędza w pracy ponad 40 godzin tygodniowo

Wyniki badania wskazują, że 29,3 proc. polskich przedsiębiorczyń pracuje ok. 40 godzin tygodniowo. Niewiele mniej, bo 27,8 proc., w pracy spędza między 41 a 50 godzin w tygodniu. Co ciekawe, o ile obecnie jedynie 14,2 proc. ankietowanych przyznaje, że pracuje powyżej 50 godzin tygodniowo, tak w zeszłorocznej edycji badania ten czas deklarowała co piąta badana przedsiębiorczyni.

Ponad ⅔ polskich przedsiębiorczyń inwestuje lub planuje zainwestować w narzędzia internetowe

Blisko co trzecia przedsiębiorczyni deklaruje, że planuje inwestować w narzędzia internetowe, które pomogą jej prowadzić firmę, a 34,9 proc. respondentek zrobiło to już w przeszłości lub robi to stale. Jedynie 15,6 proc. ankietowanych nie zamierza inwestować w narzędzia internetowe.

Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne są nowoczesne, zaawansowane technologie we współczesnym biznesie, z drugiej strony wiemy, że różnorodne zespoły są kluczem do tworzenia innowacyjnych rozwiązań, także telekomunikacyjnych. Do parytetu w segmencie technologicznym nadal sporo na naszym rynku brakuje, jednak nie ustajemy w staraniach. Przyjmujemy jako firma czynną postawę we włączanie kobiet do tej branży, działamy poprzez liczne akcje, m.in. kampanię WłączOne, w ramach której aktywizujemy i wspieramy kobiety na technologicznych ścieżkach kariery zawodowej. Jesteśmy dumni, że po raz kolejny możemy stać po stronie kobiet także jako partner konkursu Bizneswoman Roku – mówi Bożena Leśniewska, wiceprezeska zarządu w Orange Polska.

Nie wyższe zarobki, a elastyczność czasu i miejsca pracy są najczęstszą motywacją Polek do prowadzenia własnej firmy

Jako motywację do założenia własnej firmy badane najczęściej wskazują elastyczność – możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie pracują była kluczowa dla 59,9 proc. przedsiębiorczyń. Stanowi ona również motywację dla 67,4 proc. kobiet chcących prowadzić własną działalność. Badane Polki w dalszej kolejności wskazują pragnienie niezależności (51,9 proc. przedsiębiorczyń oraz 60,5 proc. kobiet chcących założyć własną firmę) oraz możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (kolejno 45,8 proc oraz 63 proc.). Chęć osiągania wyższych zarobków stanowi motywację do prowadzenia działalności dla 44,8 proc. przedsiębiorczyń i 54,9 proc. badanych dopiero rozważających założenie firmy.

Dodaj komentarz

Related Posts