badgeville - grywalizacjaPonieważ satysfakcja i zaangażowanie pracowników w pracę nie przekracza średnio 30%, właściciele firm wciąż szukają nowych i skutecznych sposobów na zwiększenie pozytywnego nastawienia swoich podwładnych oraz wykształcenia w nich dobrych nawyków podnoszących efektywność ich pracy. Statystyki, które oznaczają, że mniej niż 30% pracowników firm dba o swoich klientów, o kolegów z pracy i o samą firmę, można jednak zmienić. Wierzy w to Kris Duggan ? członek prezydium firmy Badgeville, którego zdaniem grywalizacja nie tylko może pomóc pracownikom zaangażować się w działania firmy, ale także wytworzyć w nich dobre zwyczaje i dopracować je do perfekcji.

Wprowadzenie symboli statusu, odznak i tablic wyników do prowadzenia wewnętrznych kursów dla managerów firmy skróciło czas certyfikowania uczestników treningów o 50%. Zainicjowanie programu ?Big Game Hunter? dla pracowników sprzedaży, w którym stopniowo podnosili swoje statusy, doprowadziło do przyspieszenia wdrożenia nowych założeń do systemu firmy o 40%.

Według Duggana opracowanie właściwego mechanizmu grywalizacyjnego opiera się na zidentyfikowaniu korzystnych dla firmy zachowań, a następnie ? ustaleniu jasnych zasad systemu, który będzie wzmacniać oczekiwane działania. Przykład Badgeville jest kolejnym dowodem na skuteczność grywalizacji w zwiększanie zaangażowania pracowników w życie firmy.