CZYM JEST ZAANGAŻOWANIE PRACOWNIKA?

Zaangażowanie jest to stan funkcjonowania człowieka, wpływający na jego koncentrację na danym problemie. Zaangażowanie może mieć różny stopień nasilenia (duże zaangażowanie / małe zaangażowanie).

Najczęściej osoba zaangażowana koncentruje się na danej sprawie, jest entuzjastycznie nastawiona do pozyskiwania nowej wiedzy, stawiania sobie nowych celów, podejmowania wyzwań. Jest gotowa do rezygnacji z innych obszarów życia na rzecz obszaru, w który jest zaangażowana.

Pracownik zaangażowany w swoją pracę przekracza stawiane przed nim wymagania.

Zaangażowanie pracownika, którego absorbują codzienne zmagania z rzeczywistością, wyzwala pozytywny stan umysłu ? pracuje z pasją i czerpie z pracy prawdziwą satysfakcję.

Zaangażowanie zwiększa odporność na zmęczenie fizyczne i psychiczne.

Wysoki poziom zaangażowania jest pożyteczny zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.

EFEKTY ZAANGAŻOWANIA

Efekty zaangażowania pracownika są korzyścią zarówno dla pracodawcy, jak i dla samego pracownika.

Pracodawca, mając zaangażowany zespół , może być spokojny, że wszystkie jego działania zmierzają dorealizacji celów biznesowych. Zaangażowani pracownicy dają z siebie wszystko, co mają najlepsze, podchodzą z entuzjazmem do działania, kierując wszelkie poczynania na drogę realizacji celu swojego, zespołu, firmy. Takim pracownikom zależy nie tylko na docenieniu ich wkładu w pracę, ale także na budowaniu pozytywnego wizerunku całego zespołu i firmy. Cieszą się, gdy osiągną wymierne rezultaty, gdy ich projekt zostanie wysoko oceniony, ich pomysł uwzględniony, a jeśli nie ? szukają kolejnychinnowacyjnych rozwiązań.  Zaangażowani pracownicy skupiają się na pracy, na celach, są wytrwali w swoich dążeniach, mając poczucie sprawstwa ? wpływu na sytuację. Są świadomi swojej roli w firmie i jej znaczenia, przez co często przejawiają inicjatywę i wykraczają poza zakres swoich obowiązków.

Silne zaangażowanie pracowników sprawia, że mają oni tendencję do pozytywnego wypowiadania się na temat swojej pracy i firmy. Sami motywują się do działania, pracując coraz bardziej intensywnie i efektywnie. Co ważne ? z firmą wiążą swoją przyszłość.

Ponadto zaangażowanie pracowników pozytywnie wpływa na stan ich zdrowia fizycznego i psychicznego. Zaangażowani pracownicy są optymistami zadowolonymi z życia, rzadziej doskwierają im bóle głowy, zdecydowanie rzadziej odczuwają stres, bóle mięśni, rzadziej chorują na choroby układu krążenia, a nawet rzadziej zapadają na infekcje.

Właśnie do takiego – pozytywnego poziomu zaangażowania dążymy wdrażając grywalizację. Grywalizacja jest metodą angażującą w trakcie wykonywanej pracy, a nie poza nią (np. w czasie wolnym – w domu). Dzięki takiemu – zdrowemu podejściu do motywowania pracowników możemy uniknąć związanych z tym tematem zagrożeń.

ZAGROŻENIE:

Jednak skrajnie wysoki poziom zaangażowania (np. u pracoholika), przyczyniający się do prowadzenia niemalże wyłącznej aktywności, związanej z pracą, unikanie wypoczynku i zaniedbanie innych sfer życia jest szkodliwe.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl