reward card - grywalizacjaSondaż przeprowadzony przez Dale Carnegie Training pokazuje, że ?stopień zaangażowania pracowników jest bezpośrednio połączony z uczuciami dotyczącymi interakcji z bezpośrednim przełożonym.? Niemal połowa pracowników, którzy są zaangażowani w swoją pracę doniosła także, że jest usatysfakcjonowana z kontaktów ze swoim managerem. Jednocześnie aż osiemdziesiąt procent osób, które nie utrzymywały dobrych relacji ze swoim bezpośrednim przełożonym, czuło się niezaangażowanych w wykonywaną przez siebie pracę. Sondaż wskazał na jeden z najistotniejszych czynników powodujących obniżenie lub podwyższenie zaangażowania pracowników, którym jest relacja pracownika z jego managerem. Posiadanie troskliwego, empatycznego i komunikatywnego przełożonego jest ?jednym z kluczowych elementów do pozytywnej i pomyślnej strategii zaangażowania pracowników.? Innymi ważnymi czynnikami zwiększającymi zaangażowanie pracowników jest zaufanie do starszych liderów i duma z wykonywania pracy dla danej firmy.

Sondaż wykazał, że niezaangażowani pracownicy są bardziej skłonni odchodzić z firmy za lepszą pensją, niż ci, którzy są oddani swojej pracy. Tylko 26% zaangażowanych pracowników zaznaczyła, że byliby skłonni odejść ze swojego obecnego stanowiska dla jedynie pięcioprocentowej podwyżki. W porównaniu z tymi danymi, aż 46% częściowo zaangażowanych pracowników oraz 69% niezaangażowanych pracowników byłaby w stanie uczynić to samo.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl