wzrost - grywalizacja

rgbstock.com / COBRASoft

Zgodnie z prognozami portalu Interaktywnie.com, udział reklamy online w polskim rynku reklamowym w 2014 r. wyniesie ok. 28% (średnia z prognoz ekspertów). Wzrost ten nadal będzie się odbywał kosztem mediów tradycyjnych, szczególnie prasy papierowej.

Zdaniem ekspertów, których portal poprosił o opinię, reklama internetowa znalazła się w stabilnej fazie rozwoju i w roku bieżącym nie należy liczyć na rewolucyjne zmiany w tym zakresie – trzeba raczej spodziewać się kontynuacji trendów z 2013 r. Opinia ta obejmuje również kanał reklamy mobilnej.

Nadal będzie rosło znaczenie mediów społecznościowych.

Zmieni się natomiast model zakupu display, ponieważ RTB (real time bidding – aukcyjny model sprzedaży reklam) może wywołać istotne zmiany na rynku.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl