excellent - grywalizacjaBadanie z Baylor University dowodzi, że im bardziej uczciwy i pokorny jest pracownik, tym wyższą efektywność i lepsze wyniki w pracy jest w stanie osiągnąć. Doktor psychologii i neurologii w Baylor University, Wade Rowatt tłumaczy: ?To badanie pokazuje, że ci którzy posiadają kombinację cech szczerości i pokory osiągają wyższą efektywność pracy. W rzeczywistości, odkryliśmy, że pokora i szczerość nie tylko korespondują z efektywnością pracownika, ale przewidywały efektywność bardziej, niż pozostałe pięć cech osobowościowych jak kompromisowość i sumienność.?

Badacze przy współpracy z konsultantem biznesowym przeprowadzili ankietę wśród 269 pracowników z 25 różnych przedsiębiorstw rozmieszczonych w dwudziestu różnych stanach w USA, którzy pracowali na stanowiskach polegających na dostarczaniu opieki zdrowotnej wymagającym klientom. Działania wszystkich pracowników podlegały następnie ocenie przełożonych, którzy oceniali ich efektywność oraz 35 różnych umiejętności oraz opisywali rodzaj klientów, z którymi ci pracownicy mieli do czynienia. Oceny supervisorów były potrzebne w celu poinformowania zarządu o tym, jak sprawuje się dany pracownik oraz zbadania poszczególnych zmiennych osobowościowych przypisywanych następnie do rankingów efektywności i osiągów danych pracowników.

Okazało się, że ci pracownicy, którzy zostali ocenieni jako szczerzy i pokorni osiągali znacznie wyższe rezultaty w efektywności i performatywności, niż pozostali. Badacze definiowali szczerość i pokorę jako cechy powiązane z uczciwością, unikaniem chciwości, prawdomównością i skromnością.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl