gra inwestycyjna - grywalizacja

Dom Maklerski ING Securities we współpracy z ING Bank N.V. uruchomił nową, bezpłatną aplikację pod nazwą ?Gra Inwestycyjna?. Umożliwia ona praktyczną naukę inwestowania na giełdzie, z wykorzystaniem wybranych instrumentów notowanych na GPW. Gra upozwala użytkownikom na: wykorzystanie wirtualnych środków pieniężnych w wysokości 100 000 PLN do zawierania transakcji na certyfikatach ING Turbo oraz wybranych akcjach i ETF notowanych na GPW, zawieranie transakcji w oparciu o autentyczne, nieznacznie opóźnione dane rynkowe, możliwość nauki inwestowania od podstaw, zarządzania zróżnicowanym portfelem inwestycyjnym oraz tworzenia własnych strategii inwestycyjnych, bez ryzyka poniesienia realnych strat finansowych. Gracze korzystają z realnych danych rynkowych, dostarczanych z niewielkim opóźnieniem.

Ostatnie transakcje oraz stopy zwrotu i limit wydatków są aktualizowane w czasie rzeczywistym, dzięki czemu uczestnik zawsze ma dostęp do aktualnego przeglądu swoich osiągnięć.

Użytkownicy mogą obserwować osiągnięcia zarówno swoje, jak i pozostałych uczestników, które są dostępne w rankingu. Mogą odnaleźć swoją aktualną pozycję w klasyfikacji generalnej, tygodniowej oraz dziennej. Ich osiągnięcia w subklasyfikacjach, w których uczestniczą także są na bieżąco rejestrowane.

Gra dostępna jest pod adresem https://www.grainwestycyjna.pl


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl