social media - grywalizacjaRaport ?2014 Digital Marketer?, którego autorami są Experian Marketing Services, podaje, że aż osiemdziesiąt procent marketerów z całego świata będzie podejmować zorganizowane działania na polu marketingu cross-channel. Największa część tej grupy marketerów, trzydzieści osiem procent badanych, będzie integrować trzy kanały marketingowe w swoich kampaniach. Dwadzieścia dziewięć procent badanych połączy w ramach kampanii cztery kanały marketingowe. Najmniej respondentów, bo jedynie siedem procent, będzie działać w obrębie pięciu kanałów. Czternaście procent orzekło, że interesuje ich tworzenie kampanii z udziałem więcej niż pięciu kanałów marketingowych. Dwa kanały marketingowe wchodzą w obszar zainteresowania zaledwie dwunastu procent respondentów.

?Marketing cross-channel nie jest marketingiem wielokanałowym,? twierdzą autorzy raportu. ?Kampanie cross-channel są zintegrowane w obrębie wielu różnych kanałów, a nie są prowadzone jednocześnie w różnych kanałach. Integrowanie kampanii jest o wiele trudniejsze od prowadzenia ich oddzielnie,? tłumaczą eksperci.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl