David Edery i Ethan Mollick, w swojej książce pt. ?Changing the Game?, napisali: ?Najrozmaitsze przedsiębiorstwa zaczęły używać gier, żeby w rewolucyjny sposób zmienić metody oddziaływania na swoich klientów i pracowników, i w rezultacie stać się podmiotami bardziej konkurencyjnymi i przynoszącymi większe zyski?.

Co sprawia, że proces zgamifikowany staje się skutecznym narzędziem biznesowym?

Jest to przede wszystkim skutkiem zwiększonego zaangażowania uczestników, wynikającego z włączenia do procesu elementów, które podnoszą jego atrakcyjność.

Przeczytaj też: ?Pięć zasad, które sprawiają, że gra jest atrakcyjna

Stopień zaangażowania ma bezpośredni wpływ na wzrost u uczestników chęci budowania trwałych relacji pomiędzy sobą wzajemnie, bądź z marką, produktem, pracodawcą itp. Dzięki temu rośnie ich motywacja do działania. To z kolei wydatnie wspomaga osiąganie przez przedsiębiorstwo założonych celów biznesowych.

Wartość grywalizacji jako narzędzia biznesowego leży w stymulowaniu motywacji ludzi i w zachęcaniu ich do przejawiania zachowań pożądanych przez twórców ?gry? oraz do utrwalania tych zachowań. Działania takie skierowane mogą być do właściwie każdej grupy odbiorców zarówno z wewnątrz spółki, jak i z jej otoczenia. W rezultacie zwiększa się zaangażowanie ?graczy? oraz chęć, szybkość i dokładność w wykonywaniu zadań. Zacieśniają się także więzi pomiędzy uczestnikami, rośnie poziom ich lojalności i skłonność do zostania ambasadorem marki, produktu, firmy bądź idei. Element rywalizacji sprawia, że ludzie, starając się zdobyć jak najwyższą pozycję pośród współuczestników, są bardziej skłonni do współpracy.

Grywalizacja może służyć skłonieniu uczestników do rozmaitych działań, zależne od przyjętej strategii, np.:

uczestnicy   wewnętrzni

uczestnicy   zewnętrzni

 • ž uzupełanianie bazy danych
 • ž feedbak dotyczący konkretnych działań,  służacy
 •  poprawie procesów itp.
 • ž dostarczanie kontentu do firmowego repozytorium
 •  žprzeczytanie artykułu / wysłuchanie podcastu /obejrzenie filmu szkoleniowego
 • ž dodanie do kalendarza informacji o wydarzeniu branżowym
 • ž aktywne uczestnictwo w dyskusjach w intranecie
 • ž   rejestracja w serwisie
 • ž   podanie danych osobowych
 • ž   zamówienie newslettera
 • ž   wzięcie udziału w quizie / ankiecie
 • ž   wzięcie udziału w głosowaniu
 • ž   skomentowanie
 • ž   odwiedzenie strony i/lub stron powiązanych
 • ž   polecenie znajomym strony / produktu /idei /firmy
 • ž   dokonanie zakupu

Należy zauważyć, że powyższy podział jest jedynie przykładowy i nie jest sztywny, i w dużej mierze poszczególne pozycje z jednej części tabeli mogą być wykorzystywanymi z powodzeniem działaniami skierowanymi w odniesieniu do drugiej grupy.

Zadaniem, które stoi przed każdym dobrze przygotowanym procesem bazującym na zasadach grywalizacji nie jest doraźne zwiększenie poziomu sprzedaży czy liczby wpisów na intranetowym forum. Przede wszystkim chodzi o zbudowanie grupy opartej na więzi, a nawet przywiązania i ? poprzez elementy zabawy ? stworzenie atrakcyjnego, przyciągającego wizerunku oraz kierowanie aktywnością.

Takie poprowadzenie procesu sprawi, że uczestnicy przekształcą się w niedługim czasie w fanów, a ci z kolei i ambasadorów i liderów, nieustannie prześcigających się w pokonywaniu kolejnych etapów z zamiarem uplasowania się jak najwyżej w rankingu graczy i pomagających przez to przedsiębiorstwu w realizacji przyjętych przez nie celów. Przy okazji ? co bardzo ważne ? ten sposób interakcji pozwala firmie na sprawowanie całkowitej kontroli nad przebiegiem procesu, jednocześnie dając uczestnikom poczucie swobody podejmowanych działań, w zakresie wymaganym do ukończenia danego etapu czy zdobycia kolejnej odznaki (tzn. że do zdobycia kolejnego poziomu gry potrzebne jest wykonanie wskazanych zadań, ale wybór kolejności ich wykonania pozostawiony jest graczowi).

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl