wzrosty - grywalizacja

rgbstock.com / arinas74

Wg danych NetTrack od MillwardBrown SMG/KRC, o ile dynamika przyrostu użytkowników Internetu w Polsce w ostatnich latach zwolniła, to w 2013 r. odnotowano pięcioprocentową zmianę (dla porównania: 1% w 2012 r.). W roku ubiegłym przekroczona zostałą również bariera 60% penetracji Intenetu. Na uwagę zasługuje również ok. dwukrotny wzrost mobilnego korzystania z Internetu.

Odnotowany w minionych latach spadek dynamiki przyrostu Internetu w Polsce miał, jak się zdaje, charakter demograficzny, czyli wiązał się z wchodzeniem na rynek nowych pokoleń. Jednakże na odnotowanie zasługuje również (mimo że powolny) wzrost liczby seniorów korzystających z Sieci.


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl