bla-bla - grywalizacja

SXC.hu / Cieleke

Common Sense Media opublikowała niedawno wyniki drugiego już badania użytkowania urządzeń mobilnych przez amerykańskie dzieci do ósmego roku życia. Pierwsze badanie miało miejsce w 2011 r.

W porównaniu do sytuacji sprzed dwóch lat, dostęp do urządzeń mobilnych ma obecnie dwukrotnie więcej dzieci (72% wobec 38% w 2011), a dzienny czas korzystania przez nie z tych urządzeń wydłużył się z pięcu do piętnastu minut.

Dzieci najczęściej grają na tych urządzeniach w gry (63% w 2013 r.; 33% w 2011 r.), korzystają z aplikacji (odpowiednio: 50% i 16%), oglądają wideo (47% / 20%), oglądają telewizję lub filmy (38% / 11%) i czytają książki (30% / 4%).


Enterprise Gamification Sp. z o.o.


www.grywalizacja24.pl