The Games for Change Festival nawiązał partnerską współpracę z prestiżowym Tribeca Film Festival.  Dzięki temu gracze na jeden dzień opanują ulice Nowego Jorku i publiczność festiwalu. Takie partnerstwo wymusza zmianę dotychczasowej organizacji festiwalu gier.

Festiwal grywalizacji i gier

Współpraca z festiwalem Tribeca trwa już od dawna, nigdy jednak nie miała takiego wymiaru. W tym roku postanowiono zamiast przemówień ważnych osób, które często nie mają nic do powiedzenia, skupić się na zainteresowaniu tematem tych wszystkich, których on jeszcze ominął. Podstawowym celem jest pokazanie, jak istotne są mechanizmy gier we wszystkich dziedzinach życia- od ochrony zdrowia po edukację. W tym celu organizatorzy planują szereg atrakcji ? w tym gry uliczne i prezentacje gier komputerowych dla wszystkich zainteresowanych przechodniów- nie tylko dla widowni festiwalu. Oczywiście nie zabraknie też referatów i prezentacji, które do tej pory były najistotniejszym elementem imprezy. Zmieni się jednak klucz, według którego dobierani są prelegenci- teraz organizatorzy stawiają na mówców, którzy mają do powiedzenia coś ponad to, że gry są ważną częścią życia. The Games for Cahng Festival otwiera się na szerszą publiczność i próbuje dotrzeć do szerokiego gremium- nie tylko zawodowo zainteresowanego tematem. Program imprezy zapowiada się niezwykle ciekawie, swoją grę przygotowuje między innymi nowojorskie Muzeum Historii Naturalnej. Festiwal The Games of Change przestaje być młodszym bratem festiwali Tribeca i Sundance- staje się pełnoprawnym partnerem. To prawdziwy festiwal, a nie jedynie towarzysząca większemu wydarzeniu konferencja.

Festiwal Tribeca odbywa się w dniach 16- 27 kwietnia, w jego ramach The Games for Change Festival trwa 0d 22 do 26 kwietnia.

Enterprise Gamification Sp. z o.o.

www.grywalizacja24.pl