Zapraszamy Cię do wykonania krótkich testów, dzięki którym będziesz miał okazję zdobyć więcej informacji na swój temat.

Nie są to testy stricte psychologiczne, lecz stanowią one wystarczające narzędzie do uzyskania takiej reprezentatywnej próbki zachowań, o których można przyjąć, że są wskaźnikami istotnej cechy, jak np. komunikatywność, asertywność, kreatywność itd.

Twórcami naszych testów są doświadczeni i praktykujący trenerzy szkoleniowi, eksperci z dziedziny psychologii, socjologii i andragogiki (nauki o rozwoju człowieka dorosłego).

Wykonując nasz test pozostajesz anonimowy, a uzyskane wyniki są dostępne wyłącznie do Twojej wiadomości i do Twojego użytku.

Testy są krótkie, zawierają od 10 do maksymalnie 20 pytań.

Wynik testu, otrzymasz natychmiast po jego wykonaniu w formie wygenerowanej interpretacji.

Wybierz test, który chcesz wykonać:

Test na kreatywność Test na kreatywność
? Test na stres » Test na kreatywność
Test na komunikatywność Test ? zarządzanie czasem i zadaniami
» Test na komunikatywność » Test ? zarządzanie czasem i zadaniami
Test ? otwartość na zmiany
» Test ? otwartość na zmiany